De WAB is in 2020 geïntroduceerd om, kort gezegd, meer zekerheid te geven aan mensen met een flexibele arbeidsrelatie, door middel van het verplichte arbeidsaanbod na 12 maanden flexwerk. De praktijk leert anders en levert vervelende situaties op voor de werkgever en de medewerkers.

Als werkgever geeft het veel risico door vaste uren te moeten geven na 12 maanden flexwerk. Dit wil je liever niet, want het is juist flexwerk door de wisselende hoeveelheid werk. Daarom worden medewerkers juist gevraagd om te vertrekken en na 6 maanden weer terug te komen. In plaats van zekerheid is het nu voor de medewerker een slechtere situatie en als werkgever kun je niet meer steunen op je flexwerkers. Door een juiste mix van overeenkomsten kan er echtereen goede oplossing gemaakt worden die flexwerk weer mogelijk maakt, goedkoper is, en ook de medewerkers helpt.

Door een stapelovereenkomst kan je als werkgever bij het arbeidsaanbod wegblijven en toch flexibiliteit in het aantal uren behouden. Ook kan je op jaarbasis grofweg € 50,000  per 100 man besparen door lagere premies. De medewerkers krijgen door een deel vast en door een deel flexcontract zekerheid voor de lange termijn, zekerheid over inkomen, en kunnen de pieken in werk oppakken. Als werkgever kun je dus je medewerkers meer bieden van voor de WAB, en juist investeren in de opleiding en lange termijn relatie met je nieuwe soort flexwerker, de flexwerker in balans.

Hiernaast een deel van een voorbeeld berekening met 100 medewerkers. De eerste medewerker draait hier ongeveer 900 uur op jaarbasis, met een piek in de maanden mei tm augustus. Over alle 100 medewerkers is de totale besparing rond de € 55K en de eerste medewerker draagt daar meer dan € 550 aan bij.

De stapelovereenkomst is een jaarurencontract en ook een nul-uren contract om de juiste flexibiliteit in de uren te geven. Het jaarurencontract geeft al beperkt mogelijkheid tot flexwerk met een redelijke buffer van uren, maar niet genoeg om echte pieken in uren op te vangen. Dit lossen we op door ook een tweede nul-uren contract te gebruiken. Het jaarurencontract (tegen laag WW tarief!) biedt garantie voor uren voor de medewerker, en het aanvullende nul-uren contract maakt het mogelijk om veel meer flexwerk op te vangen dan alleen met het jaarurencontract. Door slim het flexwerk via het nul-uren contract te regelen wordt het arbeidsaanbod niet verplicht.

De juiste keuze voor welk jaarurencontract en welk nul-uren contract voor de medewerkers is niet simpel. Het hangt sterk af van de verwachtte pieken en dalen in de hoeveelheid werk in de loop van het jaar. Als werkgever weet je zelf vaak erg goed wanneer het druk zal zijn en de extra uren nodig zijn. Wij kunnen dan uitrekenen welke mix van jaarurencontract en nul-uren goed werkt, wat de besparing is in premie, en bewaken hoeveel flexwerk er door de medewerkers gedaan mag worden voordat het werk toch weer telt als flexwerk.

Vanuit Concordia Legal stemmen wij af welke stapelovereenkomst bij je past. Als je weet (ongeveer) hoeveel uur je medewerkers maken in welke maand door het jaar kunnen wij vertellen wat:

  • Het juiste jaarurencontract moet zijn per werknemer,
  • Welk aanvullend flex contract nodig is om de uren te kunnen draaien zonder een arbeidsaanbod aan te gaan,
  • Welke besparing in premie verwacht wordt.
  • Een eigen portaal voor inzage van hoeveel uur per maand voor elke medewerker nog gepland kunnen worden.

Hier een rekenvoorbeeld waar een nul-uren contract voor ongeveer 900 uur wordt vervangen door een jaarurencontract van ongeveer 800 uur met een aanvulling van 100 uur flexwerk in de maanden mei tm augustus. De besparing is 550 euro aan premie zonder een arbeidsaanbod doordat er altijd wordt gezocht naar nul-uren contracten die tenminste 6 maanden uit elkaar liggen. Ook laat het voorbeeld zien dat je niet meer dan totaal 1030 uur met flex moet aanvullen omdat dan de stapelovereenkomst als flex wordt gezien; weg voordelen.

Voor elke werkgever met flexwerkers kunnen wij doorrekenen wat de mogelijkheden zijn om te besparen op premie en flex te behouden zonder een arbeidsaanbod. Voor een demo of het doorrekenen wat de WAB in Balans voor jou kan betekenen neem contact op.