Domino effect

De WAB creëert een domino-effect. Het arbeidsaanbod verhoogt de transitievergoeding. Deze samenhang is onderbelicht, maar razend belangrijk voor de beheersing van je loonkosten. 

Hoe werk de Domino?

Fouten in de planning tikken door in het arbeidsaanbod, het arbeidsaanbod verhoogt het salaris waardoor de transitievergoeding wéér hoger wordt. Zelfs als je WAB-proof bent en precies weet wanneer wie een arbeidsaanbod moet krijgen en voor hoeveel uur, krijg je te maken met extra loonkosten als je planningsfouten maakt. 

Als je niet weet wie een arbeidsaanbod moet krijgen en wanneer, dan worden de problemen nog veel groter, met alle gevolgen van dien voor je loonkosten. De WABTool maakt je organisatie WAB-proof en beperkt het risico zo veel mogelijk. 

Voorbeeld

Bij Daan is een fout in de planning gemaakt waardoor er een 1 uur extra verloond moet worden. Dat extra uur verhoogt het arbeidsaanbod dat aan Daan gemaakt moet worden. Door deze verhoging wordt het salaris van Daan hoger en daarmee ook de transitievergoeding. 

Een verkeerd geplande uur van Daan telt dus 3 keer mee.  

  • als een verloonde uur. 
  • in het arbeidsaanbod dat gemaakt moet worden
  • en de transitievergoeding

De extra loonkosten in dit voorbeeld is 19 % extra loonkosten. 

Voorbeelden in cijfers

10 euro per uur Fout in uren Maanden arbeidsaanbod Totale loonkosten Extra loonkosten
Daan 1 12 27,26 Euro 19 % extra
Tim 5 4 86,94 Euro 12 % extra
Annemarie 1 1 13,56 Euro 9 %  extra
Claire 12 6 239,33 Euro 14 % extra

t.