1 miljoen aanvragen

Dit jaar begon helaas anders dan iedereen had verwacht. Door de Corona-crisis zijn veel ondernemers in een lastige situatie terechtgekomen. Denk bijvoorbeeld aan de horeca. Gelukkig heeft de overheid snel maatregelen genomen en de TOZO regeling in het leven geroepen.

Grote werkdruk

Tegelijkertijd betekent dit dat ambtenaren plotseling worden geconfronteerd met een opstapeling aan te verwerken aanvragen. Dat is dubbel lastig, gezien het feit dat de Tozo wetgeving tot voor kort nog niet tot in de puntjes was uitgewerkt en ondersteunende automatisering nog gemaakt moet worden.

Onzekerheid

Hierdoor weten veel ondernemers nog niet waar ze aan toe zijn. Gemeenten doen hun uiterste best om het Tozo proces te versnellen, echter er zijn meer ambtenaren nodig en het verwerkingsproces verloopt nog stroef. Om die reden hebben wij pro-actief Tozo Smart ontwikkeld.

TOZO Smart

EEN KANT-EN-KLARE, SLIMME REKENTOOL VOOR DE TOZO AANVRAGEN

Maakt maatwerk bij gemeenten overbodig, biedt aanvragers direct duidelijkheid en stelt ambtenaren in staat de aanvragen efficiënt te verwerken:

TOZO in de praktijk

Doel van de Tozo

Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen waar VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Het kabinet doet er alles aan om de bestaanszekerheid van zoveel mogelijk ondernemers in deze situatie te waarborgen. De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.

(Bron: Rijksoverheid)

Wie komt in aanmerking voor de Tozo?

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet de zelfstandige aan een aantal voorwaarden voldoen. De zelfstandige komt in aanmerking als:

 • hij als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • hij tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd is;
 • hij in Nederland woont. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen niet in aanmerking;
 • hij Nederlander of daarmee gelijkgesteld is; het bedrijf in Nederland is gevestigd of de werkzaamheden van het bedrijf hoofdzakelijk in Nederland plaatsvinden;
 • het bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
 • hij voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • hij in bezit is van alle noodzakelijke vergunningen;
 • hij vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming is gestart en is ingeschreven bij de KvK;
 • hij voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de onderneming dan moet
 • hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee.Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
  De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op hem of haar van toepassing zijn.

(Bron: Rijksoverheid)