WAB en de juiste planning

De WAB heeft nieuwe randvoorwaarden gecreëerd voor je planning. Wie werkt al met een arbeidsaanbod? Wie gaat op een arbeidsaanbod af? Hoeveel vaste arbeidsaanbod uren komen op je af in  verhouding tot de behoefte van je bedrijf?

Inzicht creëren en toepassen  

De WABTool maakt inzichtelijk het daadwerkelijk aantal uren van een persoon en wanneer een persoon een arbeidsaanbod moet krijgen. Met dat inzicht kan je uren gaan verdelen over je personeel. 

Voorbeeld

Dit bedrijf heeft 168 uur in de maand nodig om productie te draaien. Dat komt neer op 42 uur per persoon. In werkelijkheid zit lang niet iedereen op die norm maar heeft Tim een hoger gemiddelde (60) en gaat volgende maand zijn arbeidsaanbod in.

Moment 1

  Werkelijk Verschil norm Maanden tot arbeidsaanbod
Daan 30 -12 4
Tim 60 18 1
Annemarie 55 15 12
Claire 40 -2 6

Van de benodigde productie uren gaat dus 60 uur naar Tim waardoor er nog maar 108 uur overblijft voor de rest, wat neer komt op 36 uur per persoon. Uit het voorbeeld blijkt dat Annemarie en Claire boven de nieuwe norm uit komen.  

Moment 2

  Werkelijk Verschil norm Maanden tot arbeidsaanbod
Daan 30 -6 4
Tim 60 28 12
Annemarie 55 23 12
Claire 40 8 6

Overcapaciteit dreigt in ons voorbeeld als je niet snel genoeg de uren van Tim geeft aan bijvoorbeeld Daan. Een geheel nieuw persoon aannemen om ook de uren van Annemarie en Claire te verlagen is wellicht ook nodig. Met de WABTool kan je dit soort afwegingen maken.