WAB en meer vaste uren in het kort:

Heb jij flexwerk, of wisselende uren?

Werk jij (binnenkort) 12 maanden of langer voor dezelfde baas? Dit mogen meerdere contracten zijn.

Dan heb je waarschijnlijk recht op een minimum aan vaste uren per maand, een arbeidsaanbod:

 • Kijk per wanneer je meer vaste uren kan krijgen.
 • Kijk hoeveel vaste uren je al had moeten krijgen en laat deze uitbetalen.

Als je flexibele uren hebt, dan verandert door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veel na 1 janurari 2020. 

Jij hebt recht op vaste uren, na 12 maanden werken bij dezelfde baas. Loop geen geld mis en bekijk of je hier recht op hebt.

Wat heb je ook nodig voordat je met het interview start:

 • je arbeidsovereenkomsten
 • je loonstroken
 • gegevens van je werkgever
 • 15 a 30 minuten om alles netjes in te vullen.
Wanneer loont de Wabtool wel of niet voor jou?

Wanneer wel:

 • flexwerk bij dezelfde werkgever, bijvoorbeeld een 0 uren contract.
 • Als je uitzendwerk doet via hetzelfde bureau voor verschillende opdrachten dan is het uitzendbureau je werkgever en kun je meer uren opvragen.
 • 1 of meer overeenkomsten met niet teveel gaten (kleiner dan 6 maanden) tussen de aanstellingen
 • Je hebt nu een aanstelling en nog maanden te gaan en je komt in de buurt van tenminste 12 maanden werk voordat je klaar bent
 • pieken en dalen in je uren of veel meer uren dan minimaal in je contract staat
 • of laatste 3 maanden veel gewerkt en je wil meer in de rest van je aanstelling; het 3 maanden verzoek.

Wanneer niet:

 • geen arbeidsovereenkomst, ZZP, of
 • vaste dienst met vast uren, of
 • stage en leeroverovereenkomsten tellen typisch niet als overeenkomst ( check dit van tevoren), of
 • minder dan 12 maanden bij dezelfde werkgever aan aanstellingen zonder vooruitzicht op meer.

De bovenstaande lijstjes zijn een indicatie van wanneer het zinvol is om de Wabtool te gebruiken om je uren bij je werkgever op te vragen of te controleren.

WABTool
bereken jouw advies

(Of voor iemand anders. Vul dan de gegevens van die persoon in.)

We maken een advies voor jouw situatie en een brief waarmee je naar je baas kan gaan, of naar de rechter als dat nodig is.

Wij bepalen de vastklik met de WAB:

 • Per wanneer gaan je minimaal aantal uren in?
 • Hoeveel uur mag je opeisen om minimaal te werken elke maand?
 • Welke nog niet uitbetaalde uren kun je opeisen?
 • Voor welke maanden geldt de vastklik nog?
 • de brieven die je nodig hebt om jouw uren op te vragen (voor je werkgever, of bij de rechter als je niet je uren krijgt).

 

Als extra berekenen we ook het drie maanden verzoek:

 • Hoeveel uur kan ik extra vragen als ik de laatste 3 maanden meer heb gewerkt dan mijn contract? Je werkgever moet dan bewijzen dat het overwerk van tijdelijke aard is.
 • Hoe helpen de extra vastklik uren van de WAB om meer uren te krijgen?
 • De brief die je nodig hebt voor je werkgever (of de rechter als u er niet samen uitkomt).

Het advies is een momentopname op basis van de gegevens zoals jij hebt aangeleverd. Wat je doet met het advies is aan jou. Maar weet waar je recht op hebt.

Vergeet NIET de brieven/pdf’s op te slaan. Dit is de samenvatting van de service en de enige vastlegging van de uitkomst die bewaard wordt. Vanwege privacy wetgeving worden de ingevoerde gegevens in het interview niet bewaard en zijn ze alleen terug te lezen in de brief. Bewaar deze goed.

Vragen en Voorbeelden

Voorbeeld Wabtool met de uitkomst en brieven.

Piet is een echte flexwerker voor Sinterklaas. Hij werkt meestal weinig, terwijl de laatste 3 maanden van het jaar altijd topdrukte opleveren. Met de nieuwe wetgeving kan Piet nu op 01-01-2020 minimaal 77,25 uur (het gemiddelde van het afgelopen jaar) per maand voor de rest van zijn aanstelling laten vastklikken of zijn uren laten uitbetalen als er geen werk is. Ook kan hij vragen aan Sint om veel meer uren te gaan werken aan de hand van de laatste 3 maanden topdrukte.

Met de Wabtool heeft Piet 3 brieven gekregen:

 • De samenvatting die zijn gegevens en uren voor zijn aanstellingen opsomt en tekst en uitleg geeft. Deze brief bewaard Piet goed mocht het tot een juridisch geschil met Sint komen.
 • De brief voor zijn werkgever (Sint) om juridisch netjes te melden wat zijn rechten zijn en het vastklikken van minimaal 77,25 uren werk per maand. Het minimaal aantal uren is een recht voor Piet, en met deze brief weet ook Sint wat hij had moeten aanbieden.
 • De brief voor Sint met het verzoek om de komende maanden meer uren te gaan werken, het 3 maanden verzoek. Hier gaat Piet over nadenken of hij met Sint aan tafel wil om nog meer uren te gaan maken

Piet z’n werkuren (en inkomen) veranderen erg in januari, en de Wabtool maakt dat duidelijk en legt dit in nette formele brieven vast, voor jouw situatie.

De “echte” brieven van Piet (als pdf). Deze brieven komen ook uit jouw ingevulde Wabtool:

Zie ook hieronder een indruk van de vragen en gegevens die Piet invult bij het interview.

Details WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat in per 1-1-2020. Voor mensen met een flexwerk contract gaat er veel veranderen:

 • Nieuwe verzamelnaam voor Nul-uren contracten, oproepwerk etc… Dit worden vanaf 1-1-2020 vanuit de wet gezien als oproepovereenkomsten, ook je al afgesloten aanstellingen.
 • Vanaf 1-1-2020 is er het recht om bij je aanstellingen in 2020 een vast minimum aantal uren op te eisen als je grofweg de voorgaande 12 maanden aanstellingen hebt gehad bij dezelfde werkgever. Dit noemen wij een vastklik. Dit is een wettelijk recht, maar jij of je werkgever moeten het wel doen of opeisen.
 • Het berekenen volgens de wet of je recht hebt op deze vastklik en hoeveel uren de vastklik moet zijn is lastig, met veel restricties. 
 • De WAB tool stelt jou de juiste vragen en rekent je vastklik uit die worden vastgelegd in brieven die je moet bewaren voor jouw archief, voor je werkgever, en mogelijk voor de rechter om je nog uit te betalen uren op te eisen.

Ook, als je drie maanden als een oproepkracht hebt gewerkt, kan je je baas verzoeken om het gemiddelde van de afgelopen drie maanden, als minimum vast te leggen voor de rest van je contract. Let op: je krijgt zekerheid over het aantal uren dat je gaat werken, maar niet een vast contract.

Contact: service-WABInControl@concordialegal.nl